Ocena brak

Relacje między polityką lokalną a polityką centralną

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Typologia J. Loughlina w zakresie decentralizacji władzy publicznej:

 1. Państwa federalne

 2. Regionalne państwa unitarne

 3. Zdecentralizowane państwa unitarne

 4. Scentralizowane państwa unitarne

 • Wyznaczniki pozycji regionów administracyjnych w ramach tych typów państw:

 1. Bezpośrednia wybieralność władz regionalnych

 2. Prawo regionów do udziału w tworzeniu polityki krajowej

 3. Prawo regionów do zawierania umów międzynarodowych

 4. Prawo do politycznej/prawnej kontroli nad władzami subregionalnymi

 • Cztery typy regionów administracyjnych:

 1. Regiony autonomiczne w państwie federalnym, partycypujące w jego suwerenności

 2. Regiony autonomiczne w państwie unitarnym, partycypujące we władzy ustawodawczej

 3. Regiony samorządowe w państwie unitarnym, partycypujące we władzy wykonawczej

 4. Regiony administracyjno-funkcjonalne w państwie unitarnym, bez charakteru przedstawicielskiego

 • Model północnoeuropejski i południowoeuropejski  

Podobne prace

Do góry