Ocena brak

Relacje między nauczaniem i uczeniem się. Uzasadnij, że to dwa wzajemnie powiązane procesy

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

  • są to dwa zintegrowane procesy

  • te dwa pojęcia łączy: wspólny cel, wspólne treści, metody i formy (SPRAWDŹ)

  • to ciąg wspólnych działań nauczycieli i uczniów systematycznie powtarzający się , planowy

  • zmierza do osiągnięcia wcześniej zaplanowanych rezultatów

Prowadzi do celowych zmian w sferze:

  1. poznawczo- myślącej formy zachowań

  2. emocjonalnej- postawy, przekonania, wartości

  3. psychomotorycznej- zwanej ruchami ciała

To dwa procesy , które warunkują skuteczność kształcenia. Uczenie się to intelektualna czynność ucznia, zapewniająca mu przyswojenie wiedzy . W procesie kształcenia powinna występować równowaga między nauczaniem a świadomym uczeniem się, inaczej odbija się to niekorzystie na wynikach pracy dydaktycznej.Relacje między uczeniem się a nauczaniem prowadzą do sformuowania

3 typów dydaktyki postępowania:

  1. Uczenia się sztucznego-uczeń styka się z treścią

  2. Uczenia się naturalnego-podstawa to sytuacja z życia ,

  3. sposób ich rozwiązywania przez próby i błędy.

Uczenia się jako poznawanie przez myślenie

Do góry