Ocena brak

Relacje między kulturowo określonymi środkami a celami (normy kultury a wartości kultury)

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Reguły kulturowe dotyczą działań ludzkich, działanie ujmowane jest jako dwuczłonowy kompleks z jednej strony pewnych środków, sposobów, metod postępowania i z drugiej strony celów, do których te środki, sposoby czy metody mają prowadzić.Dwuczłonowe ujęcie działania pozwala wyprowadzić podział na dwa rodzaje reguł.

1) Takie reguły, których przedmiotem są sposoby czy metody działania, środki stosowane dla osiągnięcia celu, nazwiemy normami kulturowymi. Mówią one, co ludzie powinni robić.

2) Natomiast takie reguły, których przedmiotem są cele działania, nazwiemy wartościami kulturowymi. Mówią one, jakie cele są godne, słuszne, właściwe. 

Formułując to nieco inaczej: wartości wskazują, do czego ludzie powinni dążyć, a normy - jak powinni do tego dążyć.

Podobne prace

Do góry