Ocena brak

RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Communio Ciała Chrystusa w pełnym tego słowa znaczeniu we Mszy Świętej

Autor /Mietek Dodano /26.04.2011

  1. 1Kor 10,16n – klasyczne ujęcie A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony.Zresztą, prawda, ochrzciłem dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czym ochrzcił jeszcze kogoś.

Przyjście Wywyższonego Pana do zgromadzenia euch ma na celu wspólnotę z Nim oraz zgromadzonych między sobą, Jego udzielanie się w miłości jest Jego obecnością, dynamiczną, która ma powodować zwrócenie się człowieka ku Niemu i ku innym.

Kielich błogosławieństwa jest wspólnotą z krwią Chrystusa, połamany chleb jest wspólnotą z ofiarowanym ciałem. Dzięki Eucharystycznej ofierze wspólnota chrześcijan i sam Chrystus przechodzą w siebie nawzajem w sposób nierozdzielny. Głowa i członki stają się jednym ciałem.

Obecność Chrystusa w Eucharystii rodzi jedność wspólnoty, zaś braterska uczta jest przyjęciem daru Jego przyjścia i obecności. Wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa, jak i sposób istnienia naszej wspólnoty wpływają na siebie i są nierozdzielne jedno od drugiego.

2.  2Kor 11,21 Mówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chciał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę - mówię jak szalony - to i ja się odważam.

Podobne prace

Do góry