Ocena brak

Rekrutacja zewnętrzna.

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

 

Uczestnikami zewnętrznego rynku pracy są wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, w tzw. wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W zależności od rodzaju rekrutacji, mogą nas interesować bądź “wszyscy”, czyli cały rynek pracy, bądź określony jego “wycinek” (segment). Istnieje kilka rodzajów sytuacji, kiedy należałoby skorzystać z rekrutacji zewnętrznej:

 

1. kiedy firma przystępuje do realizacji całkowicie odmiennych od dotychczas wykonywanych zadań, które pomyślnie wykonane gdzie indziej, a żaden z pracowników nie dysponuje takim doświadczeniem nawet w niewielkim stopniu;

 

2. kiedy przedsiębiorstwo, zazwyczaj małe, nie ma możliwości – w ramach własnej rezerwy kadrowej – przygotowania kandydatów na stanowiska kierownicze;

 

3. kiedy objęcie stanowiska przez osobę już zatrudnioną byłoby z góry skazane na skonfliktowanie z resztą załogi lub dana osoba nie mogłaby wykazać się pryncypialnością w ocenie podwładnych;

 

4. kiedy już przed momentem powstania wakatu istniały permanentne konflikty międzyludzkie i niezdrowa walka pomiędzy pracownikami.

Podobne prace

Do góry