Ocena brak

REKRUTACJA ZASOBÓW LUDZKICH

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Rekrutacja /nabór/ jest to proces przyciągania jednostek do ubiegania się o wolne stanowiska pracy. Jej celem jest dostarczenie dużej liczby kandydatów spośród których kierownicy będą mogli wybrać potrzebnych im wykwalifikowanych pracowników. Jednym z pierwszych działań w procesie rekrutacji jest analiza pracy. Po przeanalizowaniu danej pracy do schematu organizacyjnego dołącza się pisemny opis jej treści oraz miejsca gdzie się ją wykonuje czyli tzw. opis stanowiska pracy. Każde stanowisko w schemacie organizacyjnym zostaje przedstawione z wymienieniem tytułu służbowego, obowiązków i zakresu działalności. Po dokonaniu opisu stanowiska opracowuje się odpowiadającą mu specyfikację stanowiska czyli specyfikację zatrudnienia. Specyfikacja zatrudnienia określa niezbędne wykształcenie, doświadczenie i umiejętności, jakie są potrzebne do efektywnej pracy na danym stanowisku. Rekrutacja ma miejsce na rynku pracy. Tworzą go ludzie spoza organizacji, mający kwalifikacje potrzebne do zajęcia wolnych stanowisk pracy-jest to tzw. rekrutacja zewnętrzna. Inną formą rekrutacji jest rekrutacja wewnętrzna. Tworzą ją osoby zatrudnione w firmie pragnący awansować, zmienić stanowisko czy przekwalifikować się.

Często, zamiast pozyskiwać nowych pracowników pokrywa się w inny sposób zapotrzebowanie organizacji na pracę. Stosuje się wtedy tzw. alternatywne metody rekrutacji, do których zalicza się: pracę w

nadgodzinach /zachęcanie pracowników głównie przy pomocy wysokich płac do pracy w zwiększonym wymiarze czasu/- wtedy pracodawca oszczędza koszty rekrutacji, selekcji i zatrudnienia a pracownicy otrzymują wyższą płacę, umowy-zlecenia /powierza się wykonanie określonej pracy osobie z zewnątrz na zasadzie umowy -zlecenia, a po wykonaniu pracy umowa wygasa/, personel dodatkowy /z niego korzystają sklepy, domy towarowe, bary, restauracje, a personelem są uczniowie i studenci zarabiający często na naukę czy wakacje/, leasing pracowników/ polega na tym ,że przedsiębiorstwa korzystają z leasingu oferowanego przez specjalne firmy, pracownicy firmy leasingowej “wypożyczani ”są odpłatnie firmie zgłaszającej zapotrzebowanie. Z leasingu korzystają małe firmy nie ponosząc kosztów rekrutacji i selekcji, szkoleń pracowników itp.

Podobne prace

Do góry