Ocena brak

REKRUTACJA, SELEKCJA I SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Proces selekcji kandydatów obejmuje następujące etapy:

 1. Sporządzenie dokładnego opisu stanowisk krótkim, jasnym i prostym językiem.

 2. Określenie pożądanego profilu osobowego:

 1. wygląd zewnętrzny, ogólne wrażenie, czynniki mierzalne (wiek, wykształcenie, doświadczenie, inteligencja),

 2. cech charakteru, czynniki motywujące do pracy, poziom dojrzałości emocjonalnej.

 

Wyniki sprzedaży osiąga się przede wszystkim dzięki wiedzy i umiejętnościom – dlatego też szkolenie jest najważniejszym zadaniem szefa działu sprzedaży. Właściwie przeprowadzone szkolenia są wartościową inwestycją czasu. Korzyści z niego płynące są następujące:

 • poprawa wyników sprzedaży,

 • pokonanie konkurencji,

 • zadowolenie klientów,

 • poprawa motywacji,

 • zmniejszenie rotacji pracowników,

 • poprawa produktywności nowo wyszkolonych pracowników,

 • podniesienie poziomu zarządzania.

 

Dobry szef działu sprzedaży podczas szkolenia przestrzega trzech zasad:

 1. Powtarzanie: należy stale powtarzać szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw.

 2. Wzmocnienie: jest ono głównym celem podczas treningów.

 3. Uznanie: postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz wypracowaniu postaw wymaga uznania i motywacyjnych nagród).

 

Podobne prace

Do góry