Ocena brak

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Podstawowe warunki zatrudnienia w polskim korpusie s.c. w myśl ustawy

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Posiadanie obywatelstwa polskiego.

- Korzystanie w pełni z praw publicznych.

- Osoba nie może być karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

- Poosiadanie niezbędnych kwalifikacji (przygotowanie zawodowe).

- Poosiadanie nieposzlakowanej opinii.

Do góry