Ocena brak

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Ogólne zasady rekrutacji w krajach członkowskich UE

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Przy rekrutacji i selekcji do służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej podstawowe znaczenie ma zachowanie zasad konkurencyjności o przestrzeganie ujednoliconych i powszechnie znanych kryteriów i warunków wstępnych.

- W krajach Unii jest dostępnych ok. 85% stanowisk w korpusie s.c. dla cudzoziemców.

- W krajach UE dominuje nabór na zasadach otwartości lecz w części krajów zdarzają się przypadki ograniczenia naboru do osób już zatrudnionych w administracji są to takie kraje jak: Austria, Grecja, Niemcy a także Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg i Portugalia.

Podobne prace

Do góry