Ocena brak

Rekrutacja i selekcja

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Rekrutacja jest to przyciąganie przez przedsiębiorstwo bądź inną organizację dużej ilości z punktu widzenia celów selekcji kandydatów. Wyróżniamy rekrutację ogólną i segmentową. Rekrutacja ogólna jest odpowiednia, gdy chcemy przyciągnąć kandydatów na stanowiska bezpośrednio produkcyjne. Instrumenty stosowane w tej metodzie są standardowe i dosyć proste. Rekrutacja segmentowa służy do przyciągania kandydatów na określone, konkretne stanowiska można powiedzieć, gdy poszukuję się specjalistów.

Istnieją dwa podstawowe źródła rekrutacji wewnętrzny rynek pracy i zewnętrzny rynek pracy. Pierwszy z nich tworzą osoby zatrudnione już w firmie. Kandydaci to te osoby, które chcą awansować, zmienić stanowisko pracy lub przekwalifikować się. Drugi rynek pracy stanowią wszystkie niezatrudnione w firmie osoby w tak zwanym wieku produkcyjnym, czyli zdolne do podjęcia i wykonywania powierzonych im obowiązków. W zależności czy jest to rekrutacja ogólna czy segmentowa interesuje nas bądź cały rynek, bądż tylko jego wycinek tak zwany segment.

Istnieją także alternatywne sposoby pokrywania zapotrzebowania na pracę. Takimi sposobami są:

 1. Praca w nadgodzinach. Jest to jedna z najpowszechniejszych metod, w której to zarówno pracodawca jak i pracobiorca korzystają. Pracodawca zaoszczędza sśrodki, które musiał by przeznaczyć na rekrutację, szkolenia, a pracownik korzysta przez osiągnięcie wyższego wynagrodzenia.

 2. Umowy zlecenia i umowy o dzieło.

 3. Personel dodatkowy. Z tej formy korzystają przede wszystkim sklepy, restaurację. Dodatkowymi pracownikami są najczęściej uczniowie odbywający praktykę bądź osoby zarabiający na przykład na utrzymanie na wakacje.

Po przeprowadzeniu rekrutacji odbywa się nast. Etap tak zwana selekcja

Selekcja jest to zbieranie informacji o kandydacie na konkretne stanowisko i wybór najlepszej najbardziej odpowiedniej osoby.

Po otrzymaniu ofert dyrektor do spraw kadr wstępnie selekcjonuje oferty, a następnie wysyła zaproszenia na osobistą rozmowę z kandydatem. Coraz więcej firm stosuje testy psychologiczne, na podstawie których określa się interesujące firmę cechy kandydatów. Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów i testów i rozmów dyrektor personalny podejmuje decyzje, który z kandydatów najlepiej odpowiada wymaganiom wakującego stanowiska. Należy podkreślić, iż firma ceni sobie takie cechy jak optymizm, lojalność, życzliwość, nie aprobuje jednak fatalizmu, szorstkości, nadmiernej ambicji.

Proces selekcji obejmuje następujące etapy:

 1. Zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów

 2. Wstępna rozmowa z kandydatem

 3. Test psychologiczny

 4. Weryfikacja informacji podanych przez kandydata. Sprawdzane są referencje, rekomendacje. Czasami kontaktuje się z poprzednim pracodawcą.

 5. Ostateczna rozmowa kwalifikacyjna

 6. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu

 7. Badania lekarskie

 8. Zatrudnienie kandydata

Podobne prace

Do góry