Ocena brak

Rękojmia

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Rękojmia sprzedaży powstaje z mocy prawa z momentem sprzedaży jest odpowiedzialnością sprzedawcy za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedawanej. Rzecz ma wadę fizyczną jeżeli jest dotknięta wadą zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli wydana została kupującemu w stanie nie zupełnym, kiedy nie ma własności o których zapewniał kupującego sprzedawca.

Rzecz ma wadę prawną jeżeli jest obciążona prawem osób trzecich jeżeli stanowi własność osoby trzeciej.

Okres obowiązywania rękojmi:

1 rok- rzeczy ruchome

3 lata- nieruchomości i budynki

W obrocie bez udziału konsumentów strony mogą wyłączyć, rozszerzyć lub ograniczyć uprawnienia z tytułu rękojmi.

Podobne prace

Do góry