Ocena brak

Rękojeść mostka

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Rękojeść mostka (manu-brium sterni) jest mniej więcej kształtu czworokątnego, szersza i grubsza u góry, zwęża się ku dołowi. Powierzchnia przednia jest nieco wypukła, gładka i służy za miejsce przyczepu części mostkowej mięśnia piersiowego większego i mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Powierzchnia tylna jest nieco wklęsła i gładka, przyczepiają się do niej mięśnie mostkowo-gnykowy i most-kowo-tarczowy. Na brzegu górnym, najgrubszym, leży pośrodku płytkie wcięcie szyjne (incisura jugularis), zaś bocznie od niego obustronnie znajduje się owalne zagłębienie mniej więcej siodełkowato zakrzywione i pokryte chrząstką włóknistą. Zagłębienie to, tzw. wcięcie obojczykowe (incisura clavicularis), służy do stawowego połączenia z końcem mostkowym obojczyka. Ku dołowi od niego na brzegach bocznych rękojeści, w najszerszym jej miejscu leży podługo-wate, chropawe pole — wcięcie żebrowe (incisura costalis) do połączenia z chrząstką pierwszego żebra, a poniżej małe pólko, które z podobnym w górnym kącie trzonu tworzy wcięcie do połączenia z chrząstką drugiego żebra.

Podobne prace

Do góry