Ocena brak

Reklama telewizyjna

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

Za początek ery telewizji można uznać lata pięćdziesiąte XX wieku, kiedy to telewizja z ciekawostki technicznej przekształciła się w instytucję społeczną. Ponieważ uwadze reklamodawców nie umknął fakt, iż miliony widzów zaniechało gry w brydża, wypadów do kina, a nawet spotkań towarzyskich w zamian nastawiając odbiorniki na popularne wówczas westerny i romansidła, pieniądze na reklamę poczęły płynąć szerokim strumieniem.

 

Podstawową zaletą telewizji jako nośnika reklamowego jest jej dotarcie niemal do każdego odbiorcy. W 98% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych znajduje się odbiornik telewizyjny, a w 33% - trzy lub więcej1.

Trudno nie zgodzić się z opinią, że reklama telewizyjna jest bardzo efektywna. Prezentacja werbalna i wizualna produktu, połączona najczęściej z dużym zasięgiem telewizji, szybko przekonuje do reklamowanego produktu. Pozostałe media działają inaczej: pozwalają wyłącznie na prezentację werbalną lub wizualną i, z racji mniejszego zasięgu, wolniej. Dlatego telewizja w większości kampanii multimedialnych nadal uważana jest za medium wiodące. Jednak rola innych mediów, prasy, radiostacji i firm outdoorowych, zdecydowanie wzrasta.

 

Telewizja jest środkiem przekazu masowego coraz bardziej ukierunkowanego na konkretne segmenty odbiorców. W czerwcu 2001 roku francuski instytut badawczy Mediametrie opublikował coroczny raport „Eurodata 2001” składający się z analiz konsumpcji telewizji i oglądalności programów wśród 1,2 mld telewidzów w 64 krajach1. Najistotniejszym wnioskiem wypływającym z tego raportu jest fakt, że w 2/3 państw odnotowano wzrost czasu oglądania telewizji w roku 2000 w porównaniu do roku 1999. Wśród wielu czynników, które mają na to wpływ, warto wyróżnić przynajmniej dwa: wzbogacenie oferty stacji telewizyjnych oraz rozwój nowoczesnych technologii odbioru przekazu telewizyjnego.

Konkurencja pomiędzy stacjami wymusza stałe podnoszenie atrakcyjności produktu. Powstają nowe programy, które na różne sposoby mają nie tylko zwiększyć oglądalność poprzez „podebranie” widzów konkurencji, ale również skłonić do oglądania szersze grono widzów, którzy do tej pory oglądali telewizję mniej intensywnie (na przykład produkcje typu „reality shows”,itp.). Jak to zwykle bywa, kontrowersje i głosy potępienia ze strony różnych środowisk raczej przyciągają nowych widzów, zamiast odwodzić ich od oglądania.

 

Drugim czynnikiem jest upowszechnienie się nowych technologii cyfrowych. Rosnąca popularność platform cyfrowych powoduje, że coraz większa grupa widzów ma swobodny dostęp do palety kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych. Oferta kanałów tematycznych proponowanych przez platformy cyfrowe jest tak szeroka, że praktycznie każdy znajduje tu coś dla siebie, co jednak nie znaczy, że całkowicie zmieni styl oglądania telewizji, rezygnując z oglądania programów, do których był przyzwyczajony.

 

Wydaje się, że można tu dostrzec jeszcze aspekt psychologiczny – widz płacąc comiesięczny abonament niejako czuje się zobowiązany do oglądania większej liczby programów. Ponieważ przeciętny czas oglądania telewizji dla jednego gospodarstwa domowego na przykład w Stanach Zjednoczonych wynosi blisko 7 godzin dziennie, telewizja jest nośnikiem reklamowym, który niewielu reklamodawców odważyłoby się zlekceważyć.

 

Oprócz wysokiego stopnia dotarcia do gospodarstw domowych telewizja daje swobodę kreatywną niespotykaną w żadnym innym nośniku reklamowym. Dzięki kombinacji obrazu, dźwięku, koloru i ruchu telewizja równie dobrze może być nośnikiem reklam zabawnych, poważnych lub też parodiujących rzeczywistość.

 

Telewizja, podobnie jak radio, jest medium całodobowym, jednakże do odbiorców najefektywniej dociera w czasach znacząco różnych od radia tzn. poza godzinami biurowymi.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż większość ludzi uważa wiadomości telewizyjne za najbardziej wiarygodne źródło informacji. Z punktu widzenia firm reklamowych telewizja ma najbardziej pozytywny wizerunek ze wszystkich mediów. Ogólna wiarygodność telewizji połączona z rosnącym wyspecjalizowaniem programów daje reklamodawcom doskonałe środowisko, umożliwiające dotarcie do odbiorców wąsko ukierunkowanym przekazem.

Podobne prace

Do góry