Ocena brak

Rekcja rzeczownika

Autor /Orfeusz Dodano /16.11.2011

die Abhängigkeit von (D) - zależność od

die Ähnlichkeit mit (D) - podobieństwo z

der Abstand von/zwischen (D) - odstęp od/między

das Angebot an (D) - oferta

die Angst vor (D) - strach przed

der Anlaß zu (D) - okazja do

der Anteil an (D) - udział w

die Antwort auf (A) - odpowiedź na

die Arbeit an (D) - praca nad

der Ärger über (A) - złość z

die Ausnahme von (D) - wyjątek od

das Bedürfnis nach (D) - potrzeba (czegoś)

der Bedarf an (D) - zapotrzebowanie na

die Begegnung mit (D) - spotkanie z

das Beispiel für (A) - przykład na

der Beitrag zu (D) - przyczynek, wkład do

die Bekanntschaft mit (D) - znajomość z

das Bemühen um (A) - staranie o

die Bemerkung über (A) - uwaga o (kimś, czymś)

die Bereitschaft zu (D) - gotowość do

der Bericht über (A) - relacja o

die Beschäftigung mit (D) - zajęcie (czymś)

die Beziehung zu/zwischen (D) - relacja, stosunek do/między

die Bitte an/um (A) - prośba do/o (osoba/rzecz)

die Chance zu (D) - szansa na

der Dank für (A) - podziękowanie za

die Differenz zwischen (D) - różnica między

die Diskussion über (A) - dyskusja o, nad

die Distanz zu/zwischen (D) - dystans do/między

die Ehe mit (D) - małżeństwo z

der Eindruck auf (A) - wrażenie na

der Einfluß auf (A) - wpływ na

die Einladung zu (D) - zaproszenie na

die Entscheidung über (A) - decyzja o, nad

die Etschuldigung für (A) - usprawiedliwienie za

die Erinnerung an (A) - wspomnienie o

die Erklärung für (A) - wyjaśnienie (czegoś)

die Erlaubnis zu (D) - pozwolenie na

die Fähigkeit zu (D) - zdolność do

die Frage an (A)/nach (D) - pytanie do/o

die Freundschaft mit (D) - przyjaźń z

der Gedanke an (A) - myśl o (czymś)

der Gegensatz zu (D) - przeciwieństwo do

die Gelegenheit zu (D) - okazja do

die Gemeinsamkeit mit (D) - podobieństwo do

der Glaube an (A) - wiara w

die Grenze zu/zwischen (D) - granica

der Grund für (A)/zu (D) - przyczyna, powód (czegoś)/do

die Grundlage für (A) - podstawa (czegoś)

die Hilfe bei (D)/für (A) - pomoc przy/za (coś), dla

der Hinweis auf (A) - wskazówka na

die Hoffnung auf (A) - nadzieja na

die Information über (A) - informacja o

das Interesse an (D)/ für (A) - zainteresowanie (czymś) - zamiennie

der Kampf gegen/um (A) - walka przeciwko/za (czymś),o

die Klage über (A) - skarga na

der Konflikt zwischen (D) - konflikt między

der Kontakt zu/zwischen (D) - kontakt do/między

die Kontrolle über (A) - kontrola nad

die Konzentration auf (A) - koncentracja na

die Korrespondenz mit (D) - korespondencja y

die Kritik an (D) - krytyka (czegoś)

die Liebe zu (D) - miłość do

die Möglichkeit zu (D) - możliwość do (czegoś)

der Neid auf (A) - zazdrość o (coś), (czegoś)

die Neigung zu (D) - skłonność do

die Orientierung an (D) - orientacja w

der Preis für (A) - nagroda, cena za

der Protest gegen (A) - protest przeciwko

die Rücksicht auf (A) - uwaga, koncentracja na

die Reaktion auf (A) - reakcja na

das Recht auf (A) - prawo do

der Ruf nach (D) - wezwanie, zawołanie (czegoś), (kogoś)

die Sorge um (A) - obawa, lęk o

die Sorge für (A) - kłopot, troska o (coś, kogoś)

die Suche nach (D) - poszukiwanie za

die Teilnahme an (D) - udział w

der Unterschied zwischen (D) - różnica między

die Verantwortung für (A) - odpowiedzialność za

die Verbindung zu/zwischen (D) - połączenie, powiązanie z/między

der Vergleich zu/mit (D) - porównanie do/z

das Verhältnis zwischen (D) - relacja, stosunek między

das Verständnis für (A) - zrozumienie dla (czegoś)

die Verwandschaft mit (D) - pokrewieństwo z

die Verwechslung mit (D) - pomyłka z

der Verzicht auf (A) - rezygnacja z

die Vorbereitung auf (A) - przygotowanie do

die Vorstellung von (D) - wyobrażenie o

die Wirkung auf (A) - oddziaływanie na

der Wunsch nach (D) - życzenie (czegoś)

die Zufriedenheit mit (D) - zadowolenie z

der Zusammenhang mit (D) - związek z

der Zwang zu (D) - przymus do

der Zweifel an (D) - powątpiewanie, zwątpienie w

Podobne prace

Do góry