Ocena brak

Rekater, docinacz

Autor /aureLL Dodano /27.03.2013

Zespół roboczy silosokombajnówi sieczkarń polowych służący do powtórnego rozdrabniania sieczki uzyskanejwskutek działania podstawowego mechanizmu rozdrabniającego sieczkarni. R. stosuje sięprzy zbiorze roślin wysokołodygowych.

Do góry