Ocena brak

REICHENAU WALTHER von (1884-1942) - feldmarszałek

Autor /kibic Dodano /28.02.2011

Niemiecki oficer, uczestnik 1 wojny światowej, od 1 lutego 1933 r. był szefem urzędu ministra, a od 1934 r. urzędu Wehrmachtu (Wehrmachts-amt) w Ministerstwie Reichswehry. W czasie agresji na Polskę we wrze­śniu 1939 r. dowodził 10 armią,a następnie przejął dowodzenie 6 ar­mią i na jej czele walczył w Belgii i Francji; osobiście przyjął kapitula­cję wojsk belgijskich podpisanąprzez króla Leopolda. W lipcu1940 r. promowany do stopnia feld­marszałka.

W 1941 r. na fronciewschodnim dowodził 6 armią, którawe wrześniu tego roku zajęła *Ki-jów. Od 1 grudnia 1941 r. dowodziłGrupą Armii „Południe" (Heeres-gruppe „Siid") jako następca odwo­łanego za zamiar cofnięcia frontufeldmarsz. Gerda von *Rundstedta(zamiar poprzednika wykonał). Bylosobiście odpowiedzialny za zbro­dnicze traktowanie jeńców radziec­kich.

Zmarł podczas lotu, gdy prze­wożono go do szpitala w Lipsku po stwierdzonym udarze mózgu.

Podobne prace

Do góry