Ocena brak

Reguły sporządzania protokołów i adnotacji

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Protokoły i adnotacje służą utrwaleniu na piśmie czynności podejmowanych w toku postępowania.  

Protokół sporządza się z każdej mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. Okoliczności istotne mają wartość dowodową jedynie, gdy utrwalono je w formie protokołu. Z treści protokołu powinno wynikać kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w rezultacie tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół powinien być odczytany wszystkim uczestnikom czynności.

Rzetelne sporządzenie protokołu służy realizacji dochodzenia prawdy materialnej. Czynności organu, które nie mają istotnego znaczenia dla sprawy powinny być utrwalone w formie adnotacji. Adnotacja to krótka notatka służbowa, uwaga – sporządzona przez pracownika organu bez zachowania określonej formy. Można dokonać jej na podaniu wniesionym przez stronę.

Podobne prace

Do góry