Ocena brak

Regulamin wynagrodzeń

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Na Pracodawcy zatrudniającym, co najmniej 5 pracowników, będącym właścicielem zakładu, dla którego nie został zawarty zakładowy lub ponad zakładowy układ zbiorowy pracy, ciąży bezwzględny obowiązek ustalenia wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania, który obowiązuje do czasu zawarcia zakładowego układu zbiorowego w pracy.

Regulamin ten jest ustalony w uwzględnieniu z zakładowa organizacja związkowa, jeżeli taka działa w zakładzie lub z miedzy zakładowa organizacja związkowa, jeżeli pracownicy tego zakładu są w niej zrzeszeni. Wynagrodzenie młodocianych znajduje zastosowanie w odmiennych regułach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Na wynagrodzenie pracownika składa się przede wszystkim płaca zasadnicza. Składniki obligatoryjne wynagrodzenia to: dodatki za prace w nadgodzinach, w porze nocnej, w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych oraz jednorazowa odprawa pieniężna emerytalno-rentowa.

Do składników fakultatywnych zaliczamy: premie, dodatki za prace zmianowa, za specjalizacje zmianowa, za znajomość języka obcego itp. Przepisy KP nie przewidują regulacji premiowania.

Cechy charakterystyczne wynagrodzenia to:

-świadczenie majątkowe (pieniężne),

-przysparzające (zwiększające aktywa pracownika)

-okresowe świadczenie (dniówki, tygodniówki raz w miesiącu)

-osobisty charakter

-o charakterze wzajemnym

-świadczenie ekwiwalentne

-obowiązkowe - świadczenie podlegające szczególnej ochronie

Dodatki w godzinach nadliczbowych 4 godz. na dobę -150 godz. rocznie Dodatki za prace w godz. nadliczbowych nie należą się: zarządzającym, kierownikom, z-ca kierownika, głównej księgowej. Dodatki za prace nocna od 21-7 (8 godz.) Wysokość najniższego wynagrodzenia, nadgodziny (100%) + dodatki nocne 20% Dodatki za prace w święta nadgodziny liczymy 100% Dodatki wyrównawcze przez cały okres ochronny (ciąża) przez 6 m-cy choroba zawodowa

Rodzaje premii:

A/ Uznaniowa-nagroda, brak uregulowań

B/ regulaminowa pozytywna lub negatywna

Podobne prace

Do góry