Ocena brak

Regulamin jako źródło prawa pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Regulamin pracy to akt wewnątrzzakładowy, który ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników;nie wprowadza się go u pracodawcy , który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wchodzi w życie po upływie 2 tygodni po podaniu do wiadomości pracownika.

Regulamin może wprowadzić trzy grupy postanowień:

- normujące organizacje i porządek w procesie pracy

- określające obowiązki stron związane z procesem pracy

- informujące, np. o karach

Podobne prace

Do góry