Ocena brak

Regulacje Europejskiej Karty Sam. Teryt. (cele i zadania)

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Podstawowe kompetencje społeczności lokalnych są określone w Konstytucji lub w ustawie. Społeczności mają pełną swobodę działania, o ile nie ogranicza jej ustawa (kompetencja innych podmiotów władzy). Sprawy dotyczące obywateli winny być załatwiane na najniższym szczeblu - zasada subsydiarności. Kompetencje społeczności lok. w zasadzie mają być stałe, ale można je naruszyć w zakresie przewidzianym ustawą.

Swoboda realizacji - w ograniczonym zakresie gmina może dostosować nowe zadania zlecone do warunków panujących w gminie.

Niepodważalną zasadą jest to, że w sprawach dot. danej społeczności należy się z nią konsultować (przez przedstawicieli lub przez referendum).

Podobne prace

Do góry