Ocena brak

Regulacja oddychania

Autor /gruszka Dodano /21.05.2014

Istnieją dwa typy regulacji oddychania - regulacja nerwowa i regulacja chemiczna (tab. 4.2). Każda z nich zapoczątkowywana jest pobudzeniem odmiennych typów receptorów (mechanoreceptorów bądź chemoreceptorów) i dostarcza do ośrodkowego układu nerwowego odmiennych informacji (o stanie układu oddechowego - mechanoreceptory, bądź o prężności gazów we krwi i stężeniu jonów wodorowych - chemoreceptory). Informacje te za pośrednictwem aktywacji neu-ronów kompleksu oddechowego pnia mózgu (KOPM) uruchamiają, reakcje kompensacyjne w układzie oddechowym i w układzie krążenia. W konsekwencji tych reakcji, bez względu na sytuację (np. spoczynek bądź wysiłek fizyczny), utrzymywana jest homeostaza gazów oddechowych, a dokładniej - prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej oraz ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym utrzymywane są na poziomie 40 mm Hg. Regulacja nerwowa jest regulacją odruchową. Regulacja chemiczna jest zarówno regulacją odruchową (odruch z chemoreceptorów tętniczych), jak i regulacją wynikającą z bezpośredniego pobudzenia neuronów chemowrażliwych konwergujących na neuronach kompleksu oddechowego pnia mózgu.

Podobne prace

Do góry