Ocena brak

Reglamentacja

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Wolność gospodarcza, historycznie rzecz biorąc, zyskała z przyczyn społecznych, gospodarczych oraz politycznych rangę prawa podstawowego. Stało się to wprawdzie w poszczególnych krajach w różnym czasie, ale zawsze wraz z zanikiem stosunków feudalnych, w wyniku rozwoju rolnictwa i przemysłu oraz na skutek politycznego żądania przedsiębiorców przyznania im wolności, która zastąpić miała uprzednie przywileje, nadania i system opłat.

- Reglamentacja oznacza różną sferę działalności administracji, której istotą jest ograniczenie w dziedzinie wykorzystania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i obrotu towarowego, swobody działań i podmiotów gospodarujących w imię szeroko pojętego interesu społeczno-ekonomicznego.

- Zasięg czasowy wyróżnienia reglamentacji administracyjnej wobec obywateli jest analogiczny do trwałości prawnej ich praw rzeczowych oraz prawnej dopuszczalności szeroko rozumianych przedsięwzięć gospodarczych, podejmowanych przez te podmioty.

Podobne prace

Do góry