Ocena brak

Regionalizm w statutach organizacji międzynarodowych

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Pierwszym statutem organizacji międzynarodowej, w której znalazł się zapis dotyczący regionalizmu był Pakt Ligi Narodów. W art. 21 paktu akceptuje się regionalizm jako instrument zapewnienia pokoju na świecie. Zgromadzenie ligi przyjęło tzw. protokół genewski, który zezwalał na tworzenie struktur regionalnych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie został on jednak ratyfikowany przez państwa członkowskie. w tej sytuacji podjęto szereg działań na rzecz utworzenia regionalnych struktur bezpieczeństwa, takich jak:

- traktat Oceanu spokojnego zawarty w 1921 r przez USA, Japonię, Wielką Brytanię i Francję

- układ z Locarno (1925), który potwierdzał terytorialne status quo w Europie Zach.

- pakt Małej Ententy (1933) potwierdzający status quo w basenie naddunajskim

- pakt bałkański (19340 obejmuje państwa półwyspu

- pakt orientalny (1937) zawarty przez Afganistan, Irak, Iran i turcję w celu zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

- pakt Ententy Bałtyckiej z 1934 rokuKwestia regionalizmu w Karcie Narodów Zjednoczonych (ONZ) zawarta jest w art. 52-54 oraz pośrednio w art. 33,51,68,107. W rozumieniu art..52-54 Karty Narodów Zjednoczonych organizacjami międzynarodowymi są m.in.:

~ Liga Państw arabskich

~ Organizacja Państw Amerykańskich

~ Organizacja Jedności Afrykańskiej

~ Organizacja Bezpieczeństwa i współpracy w Europie

Podobne prace

Do góry