Ocena brak

REFREN

Autor /Flawian Dodano /11.04.2012

W utworze poetyckim wiersz a. kilka wierszy powtarzających się w określonych miejscach mniej lub więcej regularnie, jak np. w śrdw. balladach, virelais, rondach; powtarzający się przyśpiew (przyśpiewka) po każdej zwrotce w piosence, przeboju, pieśni lud., gdzie może również służyć tylko czystej ekspresji, jak „hej, dziś, dziś", „danaż moja, dana" itp.; muz. powtarzający się kilkakrotnie temat w rondzie, między kupletami; z fr. refrain.

Podobne prace

Do góry