Ocena brak

Reformy Solona - Reformy ustrojowe

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

W szystkie reformy wprowadzane przez Solona zostawały przyjmowane z jednej strony z uznaniem a z drugiej z krytyką. Pierwszym jego krokiem była zmiana kwalifikacji wymaganych od kandydatów na urzędy: dotychczas obowiązywało “urodzenie i bogactwo”, odtąd jedynie bogactwo. Solon nałożył na trzy klasy specjalny podatek, w stosunku 6:3:1, wynoszący maxymalnie odpowiednio 1 talent, 1/2 talentu i 10 min, podatek ten szedł na wydadki państwowe związane z reformami. Klasa najbiedniejsza nie płaciła podatku, było to rozsądne, gdyż wynagrodzenie ubogiego stanowiło 1/60 dochodu człowieka z klasy bogatej.

Sposób przeprowadzania wyborów nie uległ zmianie. Uprawnienia archontów zostały zmodyfikowane w dziedzine wymiaru sprawiedliwości. Solon przyznał prawo apelacji od wyroku urzędników sądowi ludowemu. Rada Areopagu rekrutowała się w dalszym ciągu spośród ex-archontów i stanowiła główny organ w państwie.

Obok Areopagu Solon powołał Radę Czterystu, do której wyznaczył 100 członków z każdej fyli, prawdopodobnie dożywotnio. Na Radzie analiazowano każdą sprawę, która miała zostać przedstawiona na Zgromadzeniu. Solon uczynił Zgromadzenie organem sprawiedliwości pod nazwą heliaia. Po raz pierwszy lud, lub pewien zespół wybranych przez losowanie spośród ludu, działał w charakterze przysięgłych czy sędziów. Ustrój Solona Arystoteles oreślił jako mieszany, uznając Radę Aeropagu za element oligarchiczny, wybór na urzędy- za arystokratyczny, a heliaję- za zdobycz demokratyczną.

Solon jako pierwszy zapewnił każdemu obywatelowi prawo osobistego ścigania sądowego w imieniu własnym lub osoby pokrzywdzonej. W ten sposób uwolnił wszystkich na równi spod kontroli rodu lub stowarzyszenia orgeonów. Solon przerobił również gruntownie państwowy kodex prawny. Obalił on wszystkie prawa Drakona, prócz tych, które dotyczyły zabójstw. Jego kodex wyryto na kolumnach kamiennych ustawionych w Królewskim Portyku.

Podobne prace

Do góry