Ocena brak

Reformy Solona - Informacje Ogólne

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

594 r. p.n.e. - archont Solon przeprowadził w Atenach reformy.

Unieważnił długi, dłużników sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze.

Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku.

Podzielił Ateńczyków na 4 klasy majątkowe:

1. Pięćsetmiarowcy - przynajmniej 500 miar zboża dochodu

2. Hippeis (jeźdźcy) - przynajmniej 300 miar zboża

3. Zeugitai (mający zaprzęg wołów) - 200 do 300 miar zboża

4. Teci (robotnicy najemni) - klasa najuboższa

Tylko przedstawiciele najbogatszej klasy mieli dostęp do najwyższego urzędu w państwie - urzędu ARCHONTA. Sprawowanie wszystkich urzędów było bezpłatne i wiązało się z ponoszeniem kosztów. Zamykało to drogę do nich ludziom biednym i zmniejszało ryzyko korupcji (za to szerzyła się ona w Sparcie wśród Eforów)

Obywatele trzech wyższych klas musieli podczas wojny służyć w:

1. Jeździe

2. Ciężkozbrojnej piechocie (hoplici)

Najubożsi, których nie stać było na kosztowne uzbrojenie, służyli w armii jako lekkozbrojni.

TIMOKRACJA- ustrój wprowadzony przez Solona (rządy oszacowanych)

ZGROMADZENIE LUDOWE (ekklesia)

1. Wszyscy, nawet najubożsi, mieli prawo brać w nim udział

2. Podczas walk politycznych każdy musiał opowiedzieć się po jednej ze stron

3. Wybierało urzędników

4. Przyjmowało coroczne sprawozdania urzędników

5. Decydowało o wojnie i pokoju

6. Decydowało o zawieranych sojuszach

7. Wybierało sędziów ludowych (poprzez losowanie)

8. Dyskutuje nad projektami Rady Czterystu, przyjmuje je lub odrzuca

9. Nie mogło formułować własnego projektu

SĄD LUDOWY

1. Sędzią mógł zostać każdy po ukończeniu 30. roku życia

2. Sąd rozpatrywał apelację obywateli od wyroków wydanych przez urzędników

AEROPAG

1. Centralny organ władzy w państwie

2. Zasiadali w nim wyłącznie byli archonci

3. Stał na straży praw i ustroju

4. Sprawował nadzór nad administracją publiczną

5. Mógł unieważnić uchwałę zgromadzenia sprzeczną z prawem

6. Sądził o zabójstwo z premedytacją

RADA CZTERYSTU (po stu Ateńczyków z każdej klasy)

1. Przygotowywała projekty uchwał dla zgromadzenia narodowego

Podobne prace

Do góry