Ocena brak

Reformy Peryklesa

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

Obalenie władzy Aeropagu było koniecznym warunkiem do dalszej demokratyzacji ustroju. Zwycięztwo Peryklesa oznaczało ostateczne ugruntowanie rządów ludu, demokracji. Głównymi organami władzy była rada, zgromadzenie ludowe oraz sądy przysięgłych.

Propaganda arystokratyczna określała demokrację ujemnym znaczeniem. Oficjalnie Perykles pełnł funkcję stratega, jednk z biegiem lat wysunął sięna pierwsze miejsce w kolegium strategów. Dzięki obaleniu Areopagu organa demokratyczne mogły zająć należne miejsce w państwie, zapewniając mu charakter demokratyczny. Czynnikiem ułatwiającym realizację zasad ustroju było wprowadzenie zasad płatności urzędów. W tych warunkach większość biedoty nie mogła uczestniczyć w piastowaniu urzędów. Perykles wprowadził później wynagrodzenia za piastowanie urzędów co było na owe czasy posunięciem rewolucyjnym.

Pod naciskiem ludu wprowadził zasadę, że za Ateńczyka mógł się uważać tylko osobnik którego obydwoje rodziców byli pochodzenia ateńskiego. Z tego też powodu Perykles musiał zabiegać by w drodze wyjątku jego dzieci mogły być pełnoprawnymi Ateńczykami.

Podobne prace

Do góry