Ocena brak

Reformacja w Europie - Reformacja w Niemczech

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

Nowy temat po przerwie zacznijmy od zdefiniowania pojęcia reformacji. Otóż jest to wystąpienie z kościoła, zapoczątkowany przez Lutra ruch w kościele ku podniesieniu moralnego poziomu kleru. Ludność katolicka protestowała przede wszystkim przeciwko odpustom tj. kupowaniu sobie odpuszczenia grzechów za pieniądze. Odpusty takie sprzedawali kapłani lub specjalni wysłannicy, a pieniądze “zarobione” w ten sposób były przeznaczane na budowę bazyliki Św. Piotra w Rzymie. Protestowano również przeciwko Symonii (kupowaniu stanowisk kościelnych), Nikolaizmowi i wojnom wśród kleru. Jako pierwszy oficjalnie wystąpił przeciwko tego rodzaju bezbożnością, niemiecki mnich, augustianin Marcin Luter.

31.X.1517 przybił on do drzwi kościoła w Wittenberdze swoje 95 tez, w których zawarł swe propozycje zmian w kościele i uwagi dotyczące obecnego poziomu kleru. Datę tą uznaje się za rozpoczęcie reformacji i obok np: odkrycia Ameryki za datę kończącą Średniowiecze. Luter opracował doktryny swej wiary: -jedynym źródłem wiary ma być Biblia; -odrzucił nauki ojców kościoła nie mające odpowiednika w Piśmie Świętym; -jedynie wiara może być drogą do zbawienia; -odrzucił celibat; -z sakramentów pozostawił jedynie chrzest, pokutę w komunię pod dwoma postaciami; -nie uznawał świętych; -zlikwidował obrazy w kościołach; W 1520r. ówczesny papież Leon X wydał Bullę potępiającą tezy Lutra i nakazał mu je spalić.

W odpowiedzi na to Luter spalił... Bullę za co został ekskomunikowany i wydalony z kościoła. Mimo to luteranizm zaczął być coraz bardziej popularny w Niemczech. Widząc to cesarz Niemiecki Karol V w 1521r. zwołał sejm Rzeszy w Wormacji, na który zaprosił Lutra ofiarowywując mu list żelazny-gwarancję wolności. Luter zaproszenia nie przyjął pamiętny losu Jana Husa, którego mimo takiego listu spalono na stosie za herezję. Za nieobecność zaczęto go ścigać, ale schronienia udzielił mu elektor saski- Fryderyk Mądry.

Luter zamieszkał w zamku w Wartburgu, gdzie przetłumaczył Pismo Święte na język niemiecki. Karol V uznał go za heretyka i skazał go na banicję. Wśród chłopów pojawił się nowy przywódca, Tomasz Munzer. Występował przeciwko hierarchiom, uznawał każdą rzecz za własność wspólną. Chrzest mogła przyjąć tylko osoba dorosła, stąd Munzera i jego stronnictwo nazwano anababtystami. Nakazywał on również czytanie Biblii i śpiewanie pslamów. W latach 1524-26r. trwała w Niemczech wojna pomiędzy chłopami Munzera i panami. Była to bardzo krwawa wojna, a jej kluczowa bitwa rozegrała się w 1525r pod Frankenhausen. W bitwie tej zginął Munzer. Anababtyści zostali potępieni przez Lutra i zlikwidowani. W 1529r. Karol V zwołał kolejny sejm w Spirze.

Postanowił on na nim o niewprowadzaniu żadnych zmian w kościele, na co ostro zaprotestowali luteranie. Od tego protestu luteran nazywa się protestantami. Swoje wyznanie wiary luteranie ułożyli w Augsburgu w 1530r. Karol V widząc napiętą sytuację w Europie spowodowaną atakiem Turków postanowił zawrzeć pokój. Uczynił to w 1532r. w Norymberdze. Głównym postanowieniem pokoju było “Cuius regio eius religio”, tzn czyja władza tego religia. Znaczyło to, że władca decydował o wyznaniu dla swoich poddanych. Doprowadziło to do wybuchu nowej wojny w latach 1618-1648 (Wojna trzydziestoletnia), która zrujnowała Niemcy.

Podobne prace

Do góry