Ocena brak

Reformacja w Europie - Reformacja w innych krajach Europy

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

W 1525r. w Szwajcarii podstawy nowej wiary stworzył Ulrich Zwingli. Działał on w Zurichu, Bernie i Bazylei. Krytykował ideę czyśca, papieży, zakony, msze jako ofiarę, celibat i nabożeństwa. Wywarł on wpływ na radę miejską, odrzucił świętość Eucharystii, wprowadził język ojczysty do mszy.

W 1529-31r. miała miejsce wojna, która doprowadziła do równouprawnienia wiary. Innym reformatorem był Jan Kalwin. Był on Francuzem, jednak działał również w Szwajcarii, gdzie “fundamenty” pod jego działania podłożył mu Zwingli.

Uznał Genewę za Miasto Boże, a jej mieszkańców za wzorzec społeczności. W 1526r. wydał dzieło Institutio Christianae Religionis, w którym zawarł swe tezy:

-Biblia to podstawa wiary, jednakże musi być interpretowana według Jana Kalwina;

-wiara w szczególny dar od Boga -nauka o predestynacji;

-sakramenty jak u Lutra;

-praca to obowiązek człowieka;

-wprowadził zakaz małżeństwa pomiędzy ludźmi innego wyznania.

Podobne prace

Do góry