Ocena brak

Reformacja

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Reformacja – ruch religijny i społeczny w XV i XVI w., mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był on reakcją na zjawiska, które miały miejsce w Kościele katolickim – w hierarchii kościelnej i w papiestwie. Reformację zapoczątkował Jan Hus, który zginął na stosie 6 lipca 1415 w Konstancji. Jego działalność położyła podwaliny pod wystąpienie Marcina Lutra w sto lat później. Ruch husycki ( husyci ) odegrał ważną rolę w rozwoju reformacji. ( wg. Wikipedii)

Okres reformacji to koniec dominacji w nauce uniwersytetu,

Paradoks reformacji” – ruch mający na celu uzdrowienie religii i powrót do korzeni a doprowadził do modernizacji Europy i stworzenia podstaw kapitalizmu.

Reformatorzy kościoła katolickiego walczyli przeciwko materializmowi i upadkowi kościoła w europie. Postawili na wolną wolę człowieka i nową metodologię poznania – analiza tekstu Biblii wzięta od humanistów, przewaga Starego Testamentu nad scholastyką oraz tłumaczeni Biblii na języki narodowe. Stworzenie nowego modelu urzędnika – nie liczy się urząd a osobiste przymioty urzędnika – propagowanie indywidualizmu, konsystorz”- kolegialny organ zarządzający gminą złożony ze świeckich i duchownych, idea „umowy społecznej”,

Efektem jest modernizacja Europy, wytwarzają się nowe stosunki państwo-człowiek, pojawiają się tendencje kapitalistyczno-demokratyczne, predestynacja- bogactwo na ziemi zapowiedzią zbawienia, skutkiem jest aktywizacja społeczeństwa, każdy chce udowodnić że jest zbawiony więc :praca + samodyscyplina, dobrobyt = zbawienie, zamiast kontemplacji i zakonu idea aktywnego poprawiania świata, wprowadzenie zasady :”zawód = powołanie” zrównanie pracy z kapłaństwem w prawach i obowiązkach, idee reformacji czyli liberalizm, oświecenie, demokracja dotarły do ludu i spowodowałby zmianę w mentalności, równość wobec Boga równością wobec prawa.

W reformacji doszło do tryumfu ludzkiej podmiotowości nad słabym państwem,

Zmiany:

  • religia słowa – a nie rytuału, słowo jest nośnikiem sensu religii i każdy ma prawo interpretować,

  • religia prywatna – osobista, bez oparcia w instytucjach religijnych – postulat ubogiego kościoła

  • religia racjonalna – bez cudów, ceremonii etc.

  • rzeczywistość społeczno kulturalna – zmiana mentalności religijnej i gospodarczej

  • nowe cele- szczęśliwa egzystencja na ziemi w trakcie życia a nie po śmierci

Paradoks reformacji:

  • obalenia tradycji a nie reforma tradycji

  • modernizacja ustroju a nie obalenie ustroju,

  • rozwój humanizmu a nie antyhumanizmu

  • rozwój materializmu a nie ascezy

  • zmniejszyła znaczenie religii -> sekularyzacja Europy

Skutki odwrotne od zamierzonych

Podobne prace

Do góry