Ocena brak

Referendum z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa podejmują uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum z własnej inicjatywy bezwzględną większością swego ustawowego składu. Ustawa taka zawiera pytanie referendum, termin przeprowadzenia, kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum oraz wzór karty do głosowania.

W przypadku gdy przedmiotem referendum gminnego jest samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne, uchwała rady gminy wskazuje również cel oraz zasady opodatkowania. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Podobne prace

Do góry