Ocena brak

Referendum lokalne - Przedmiotem referendum mogą być...

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

  • wyrażenie woli, co do sprawy dot. wspólnoty (w każdej sprawie dot. wspólnoty można odwołać się do instytucji referendum)

  • problematyka związana z zadaniami, zakresem działania i kompetencji organów poszczególnych jednostek,

  • odwołanie organu stanowiącego, w przypadku gminy także organu wykonawczego, a także w przypadku gminy samo opodatkowanie mieszkańców tej gminy na cele publiczne.

W pierwotnym tekście ustawy o samorządzie gminnym przedmiotem referendum były ważne sprawy gminy. Natomiast już w ustawie o referendum jest zapis w każdej sprawie dot. danej wspólnoty i mieszczącej się w zakresie zadań danej jednostki.

Podobne prace

Do góry