Ocena brak

Referendum lokalne

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

(podstawą prawną jest ustawa z 15.09.2000 o referendum) „Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoja wolę, co do sposobu rozstrzygania sprawy dot. tej wspólnoty mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego, a w przypadku gminy, także organu wykonawczego” Jest to forma demokracji bezpośredniej.

Problematyka tego referendum regulowana była początkowo w ustawie o samorządzie gminnym z 8.03.1990r.Regulacje dot. referendum znajdują się w ustawach ustrojowych art.ll,12,13 ustawy o samorządzie gminnym, w art.8,10,11 ustawy o samorządzie powiatu i art.5,17 ustawy o samorządzie wojewódzkim. Ale szczegółowa problematyka o referendum opisana jest w ustawie z 15.09.00r.

Jest to wyrażanie woli, decydowanie o sprawach publicznych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. W każdej sprawie dot. danej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji poszczególnych organów, mieszkańcy gmin ,powiatów lub województw mogą wyrazić opinię w postaci referendum .Sprawy personalne także mieszczą się w przedmiocie referendum np. odwołanie organów stanowiących wszystkich jednostek (gmin, powiatów, województw).Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta wprowadziła także referendum w przypadku przed terminowego odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta.

Podobne prace

Do góry