Ocena brak

Referendum konstytucyjne w świetle ustawodawstwa polskiego

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Art. 235 ust. 6 K stanowi, że referendum może stać się elementem procedury zmiany Konstytucji, ale dopiero po uchwaleniu przez Sejm i Senat ustawy zmieniającej konstytucję i tylko przy spełnieniu dwóch przesłanek:

  • Zmiana dotyczyć musi przepisów zawartych w rozdziałach I, II lub XII K.

  • Przeprowadzenia referendum musi zażądać prezydent, Senat, bądź grupa posłów obejmująca co najmniej 1/5 ustawowego składu Sejmu (92 posłów); w takiej sytuacji żądanie referendum może stać się formą opozycji wobec przyjętej już poprawki konstytucyjnej. Wówczas referendum musi zostać przeprowadzone, a zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli opowie się za nią większość głosujących, nie ma natomiast znaczenia frekwencja w głosowaniu. Szczegóły referendum konstytucyjnego zostały określone w art. 76-79 uRO.

Podobne prace

Do góry