Ocena brak

Recesja

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011

Charakterystyka

Recesja, termin stosowany do określenia pierwszej fazy cyklu gospodarczego, w której zmniejszenie stopnia aktywności gospodarczej przejawia się tylko w obniżeniu tempa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w porównaniu z poprzednim okresem, nie następuje natomiast bezwzględny spadek rozmiarów produkcji, a w konsekwencji produktu krajowego brutto, określany mianem kryzysu.


Obniżaniu się tempa wzrostu PKB w fazie recesji towarzyszą zazwyczaj: niższy poziom wydajności pracy, zahamowanie wzrostu lub nawet obniżenie realnych płac, zysków i in. dochodów społeczeństwa, zmniejszenie tempa wzrostu lub też spadek nakładów inwestycyjnych, zahamowanie wzrostu cen, wzrost bezrobocia.


Recesja jest przejawem spadku ogólnej działalności gospodarczej szczególnie produkcji krajowej i zatrudnienia czyli jest spadkiem poziomu PNB. Ostra recesja ze znacznym spadkiem produkcji to depresja. Gdy PNB przestaje spadać a bezrobocie wzrastać to osiągnęło dno cyklu gospodarczego. Przestaje spadać poziom działalności gospodarczej. Gdy PNB zaczyna wzrastać to następuje ożywienie gospodarcze i może trwać aż do momentu gdy gospodarka zbliży się do poziomu pełnego zatrudnienia lub do następnej recesji. Cykl gospodarczy kończy się gdy faza ożywienia osiąga swój szczyt. Szczyt koniunktury jest wtedy gdy ogólny poziom aktywność gospodarczej przestaje wzrastać. Stanowi on przejście z fazy ożywienia jednego cyklu do fazy recesji drugiego cyklu.


Przyczyny recesji mogą być wielorakie. Do najczęstszych powodów powstawania recesji zalicza się złą politykę monetarną i nadmierną ingerencję państwa w gospodarkę, a w szczególności w system finansowy. Recesje obserwowane do połowy XX wieku były najczęściej połączone z niską inflacją lub nawet deflacją, w drugiej połowie XX wieku częste były też recesje wysoką inflacją.


Autor: Alice Janik
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry