Ocena brak

Receptory komórkowe

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

 Jedną z cech komórki jest jej zdolność do specyficznego odpowiadania na bodźce zewnętrzne — zarówno o charakterze chemicznym, jak i fizycznym. Te specyficzne reakcje komórkowe związane są z obecnością w błonie komorkowej lub w cytoplaz-mie odpowiedzialnych za nie cząsteczek nazywanych receptorami , które ze względu na ich występowanie dzielimy na receptory błonowe i cvtoplazmatvczne.  v 4 • v Liczba receptorów błonowych jest duża. Waha się ona od 1000 do 10 000 i jest uzależniona od rodzaju komórki i jej stanu czynnościowego. Mogą być one rozrzucone na powierzchni błon lub grupować się w mniejsze lub większe skupiska. Występowanie receptorów błonowych mających powinowactwo do określonych ligandów nie jest jednakowe w poszczególnych tkankach i narządach.

Podobne prace

Do góry