Ocena brak

RECEPCJA PRAWA RZYMSKIEGO W NIEMCZECH

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Szczególnie zaznaczyła się recepcja w Niemczech w szczególności po utworzeniu w 1495r Sądu Komory Rzeszy (Reichkammergericht), w którym sądzili juryści wychowani w duchu prawa rzymskiego. W XVI w. rzymskie prawo prywatne recypowano w całości (w zmienionej formie z naciskiem na szkołę komentatorów).dzieło to przebiegało XVI – XIX w.) – w ten sposób powstało prawo pandektowe (usus modernus Pandectarum) – obowiązujące do 1900r (BGB).

Podobne prace

Do góry