Ocena brak

Realistyczne i nominalistyczne ujęcie grupy społecznej

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Opozycja 2 stanowisk – realizmu i nominalizmu socjologicznego:

1. realizm socjologiczny zakłada, że społeczeństwo jest nowym (poza jednostkowym) osobnym bytem. Ze wszystkich jednostek powstaje nowa jakość, to nie jest suma wszystkich cech. Badając jednostkę można dostrzec grupę gdyż wyciska ona na jednostce swoje piętno.

2. nominalizm określa społeczeństwo jako skrótową nazwę dla sumy poszczególnych jednostek. Każdy jako jednostka posiada pewne cechy. Społeczeństwo nie istnieje, nic nowego nie powstaje w wyniku wzajemnego obcowania ludzi ze sobą.

Nominalizm:

- Grupa to zbiór jednostek;

- Brak jest podstaw do traktowania grup jako odrębnej rzeczywistości;

- Cechy grupy to suma cech jednostek;

- Wszelkie zjawiska zachodzące w grupie można wytłumaczyć za pomocą odwołania do cech jednostek;

- Grupa nie jest odrębną jakością;

Socjologiczny realizm:

- grupa to samoistny rodzaj rzeczywistości; jest ona w stanie wytworzyć rzeczy bardziej trwałe, niż są w stanie wytworzyć jednostki;

- grupa społeczna nie jest zwykłym zbiorem jednostek – jest ona nową jakością;

- pogląd ten podzielany jest przez wielu socjologów;

Podobne prace

Do góry