Ocena brak

Realiści i antyrealiści - Alcher z Clairvaux

Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013

Alcher (Alcherius) z Clairvaux jest uznawany za autora Liber de spiritu et anima,który cieszył się d u ż ym znaczeniem, a opierał, jak wiemy, głównie na rozprawieAlkuina De animae ratione ad Eulaliam virginem. Oprócz Alkuina Alcher przytaczaliczne fragmenty z Augustyna, Boecjusza, Makrobiusza, Izydora, Kasjodoraitd. W poglądach swych nie różni się od Izaaka ze Stella. Występuje u niego typowedla ówczesnych metafizyk i psychologii zmieszanie augustynizmu z arystotelizmem;spotykamy formuły augustyńskie i arystotelesowskie, z tym żearystotelesowskie na ogół nie są właściwie rozumiane.

Alcher twierdzi, że władze duszy nie różnią się od niej; zmysły to władzesamej duszy (anima per corpus videt). Właściwe przedmioty samego poznaniato dusza i Bóg; dusza poznaje wprost samą siebie, a Boga przez bożą illustratio.Umysł to władza, która przeprowadza abstrakcję. Duszę porównuje do państwabożego, które jest uwięzione w ciele. Dusza kocha ciało, choć utrudnia jej onorozwinięcie swych właściwych działań.

Stowarzyszona z nim, choć towarzystwo to czyni ją ociężałą, w trudnymdo wyrażenia stanie kocha je, kocha swoje więzienie.

Sociata namąue illi, licet eius societate praegravetur, ineffabili tamenconditione diligit illud; amat carcerem suum.

Podobne prace

Do góry