Ocena brak

Reakcje chemiczne

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Reakcje egzotermiczne:

2Mg + O2 = 2MgO

CH4 + 2O2 Ž CO2 + 2H2O

Zn + 2HCl Ž ZnCl2 + H2

Fe + 2HNO3 Ž Fe(NO3)2 + H2

2NaOH + H2SO4 Ž Na2SO4 + H2O

KOH + HNO3 Ž KNO3 + H2O

Reakcje endotermiczne:

2HgO Ž 2Hg + O2

Cu(OH)2 Ž CuO + H2O

N2 + O2 Ž 2NO 2% produktu przy 2000°C

H2 + J2 Ž 2HJ

CaCO3 Ž CaO +CO2

NH4 HCO3 Ž NH3 + CO2 + H2O

wodorowęglan

amonu

(proszek do pieczenia)

Reakcje egzoenergetyczne:

a) ogniwo wolty:

Zn + 2H Ž Zn +H2 + en. elektryczna

b) chemiluminescencja:

P4 + 5O2 Ž 2P2O5 + en. świetlna

Reakcje endoenergetyczne:

a) fotoliza światła :

AgNO3 + HCl Ž AgClŻ + HNO3

Zbliżamy żarówkę 500 VAT żarówkę i obserwujemy zmianę barwy osadu z białej na szarą

b) elektroliza CuCl2:

CuCl2 Ž Cu + 2Cl

(-)k Cu + 2e Ž Cu

(+)a 2Cl + 2e Ž Cl2

Tiosiarczan sodu:

Na2S2O3 + H2SO4 Ž Na2SO4 + S +SO2 + H2O

Produkt: siarka koloidowa

Podobne prace

Do góry