Ocena brak

Reakcja rozszczepienia jądra uranu - Reakcja łańcuchowa

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Reakcja rozszczepienia jądra uranu zachodzi pod wpływem powolnego neutronu. Neutron krążący z prędkością odpowiadającą prędkości ruchów cieplnych (ok. 2 km/s), zwany neutronem termicz­nym, łączy się z jądrem substancji rozszczepial­nej, czyniąc je niestabilnym. Jądro deformuje się, przewęża, a w końcu rozpada na dwa jądra stabilne, emitując przy tym kilka neutronów oraz porcję energii. Wyemitowane neutrony mogą trafić w in­ne jądra, które ulegną rozszczepieniu. W rezulta­cie powstaje coraz więcej swobodnych neutronów i coraz więcej jąder rozszczepia się. Reakcja ta nosi nazwę reakcji łańcuchowej. W bombie atomowej pozwala się na pełne rozwinięcie łańcucha, by wszystkie powstające przy jednostkowym akcie rozpadu neutrony powodowały rozszczepienie innych jąder. Dlatego następuje bardzo gwałtow­ne przyspieszenie tempa reakcji owocujące nagłym uwolnieniem wielkiej energii - eksplozją. W reakto­rze natomiast część powstałych neutronów jest wychwytywana przez substancję dobrze pochła­niającą neutrony, np. kadm lub bor.

Podobne prace

Do góry