Ocena brak

Rdzeń nadnercza

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Rdzeń (medulla) zawiązuje się (również w końcu 5 tygodnia) z komórek pochodzenia cktodermalnego wchodzących początkowo w skład zawiązku pnia współczulnego. Komórki te przesuwają się następnie na przednią powierzchnię aorty i wytwarzają tam zawiązki zwojów współczul-nych pobocznych. Część tych komórek, tzw. sympatogonii, wzdłuż naczyń krwionośnych  przedostaje się z kolei wraz z włóknami nerwów współczulnych w głąb kory płodowej . Większość sympatogonii rozproszona grupami w korze pierwotnej różnicuje się potem w nabłonkowe komórki gruczołowe, które mniej więcej w połowie życia płodowego zaczynają wytwarzać ziarnistości chro-mochłonne, zawierające hormon zwany adrenaliną. Część sympatogonii przez stadium sympatoblastów różnicuje się w komórki nerwowe współczulne.

Po urodzeniu w nadnerczu zachodzą duże zmiany: rozpoczyna się «ybkie zanikanie kory płodowej, a równocześnie rozrasta się i różnicuje kora ostateczna, wypierając korę płodową. Natomiast rozproszone dotąd grupy komórek rdzenia skupiają się w środkowej części gruczołu, zajmując tu położenie ostateczne.

W okresie zarodkowym nadnercze początkowo wzrasta bardzo szybko; w końcu 2 miesiąca jest znacznie większe niź nerka; począwszy od końca 3 miesiąca rośnie już powol-niej. U noworodka stosunek wagi nadnercza do wagi nerki wynosi 1 : 3. Po urodzeniu w związku z zanikaniem kory płodowej nadnercze zmniejsza się aż do 6 miesiąca, później znów wzrasta powoli i wielkość nadnercza noworodka osiąga dopiero po 3—4 lalach. U osoby dorosłej stosunek wagi nadnercza do wagi nerki wynosi mniej więcej 1 : 30.

Czynność kory płodowej jest tylko częściowo wyjaśniona. Wykazano, że produkuje ona hormony androgenne, podobne do hormonów płciowych męskich. Poza tym prawdopodobnie wytwarza i inne hormony regulujące przemianę materii. Wskazują na to obserwacje kliniczne: stan zdrowia kobiet chorych z powodu zaniku czynności kory nadnerczy (choroba Acldisona) znacznie się poprawia między 4 a 9 miesiącem ciąży, prawdopodobnie między innymi wskutek czynności dokrewnej kory nadnerczy płodu i przenikania jej hormonów do ustroju matki. Poza tym na czynność dokrewną kory płodowej wskazują również badania doświadczalne nad przeszczepianiem obcoga-tunkowych nadnerczy płodowych osobnikom pozbawionym poprzednio nadnerczy własnych

Podobne prace

Do góry