Ocena brak

Ratyfikacja umowy międzynarodowej

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Ratyfikacja oznacza zatwierdzenie umowy przez szefa państwa, przy czym w odniesieniu do ważniejszych umów zgoda wymagana jest także od parlamentu.

Ratyfikacje w Polsce, zgodnie z art. 133 Konstytucji, dokonywane są przez Prezydenta RP, który ma także prawo do wypowiadania umów. Przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może on zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie zgodności umowy z Konstytucją. Ratyfikacja coraz częściej dotyczy tylko umów, które mają szczególne znaczenie dla państw.

Przez praktykę, coraz więcej umów zawieranych jest w procedurze uproszczonej, czyli bez ratyfikacji. Z reguły nie podlegają ratyfikacji: umowy resortowe, umowy zawierane w czasie wojny przez dowódców oraz deklaracja o treści politycznej przyjęte na spotkaniu mężów stanu.

Podobne prace

Do góry