Ocena brak

RAKONIEWICE

Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013

Miasto na Pojezierzu Poznańskim, w po­wiecie grodziskim, przy szosie Poznań -Zielona Góra i linii kol. do Wolsztyna. 3 tys. mieszkańców.
Wieś znana od 1252. Prawa miejskie 1662. W XIX w. Rakoniewice słynęły z han­dlu pijawkami, sprowadzanymi z Mołdawii i wysyłanymi do Europy Zach dla celów lekarskich.
W centrum obszerny rynek; m.in. 4 domy podcieniowe z XVIII w. W parku krajobra­zowym eklektyczny dwór z XIX w.
Przy pn. zach. narożniku rynku d. kościół ewangelicki z 1763. W nim i w zbudo­wanym w 1996 pawilonie mieści się Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa pow­stałe z inicjatywy PTTK, obecnie oddział Centralnego Muzeum Pożarnictwa w My­słowicach. Bogate zbiory sprzętu, pojazdów (m.in. kilka samochodów strażackich), ubiorów, sztandarów, a także biblioteka i archiwum dokumentów strażackich. Obok znajduje się inne muzeum ze zbiorami przyrodniczymi Albina Łąckiego, m.in. ponad 200 spreparowanych ptaków i kilka­set akwarel przedstawiających ptaki i ssaki.

Podobne prace

Do góry