Ocena brak

RAGNIENIE BYCIA KOCHANYM

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Ludzi interesuje: zdobycie szczególnych przywilejów i opieki

Stosuje się: rywalizacja i antagonizm

Interakcjom towarzyszą: wyolbrzymione żądania i nadmierna skłonność do krytykowania

Typowe symptomy psychosomatyczne: depresja, niepokój, fobie, zaburzenia łaknienia i poczucie samotności

Terapeuta winien: przekształcić pragnienie bycia kochanym w pragnienie obdarzania miłością i opiekowania się

Metafory: walka wewnętrzna, ból i poczucie pustki, identyczność, części ciała i ich funkcje, choroba ciała

Strategie:

  1. Zmiana stosunku rodziców do dzieci – stworzenie pozytywnej relacji rodzica z dzieckiem, poprzez zabawę, zaangażowanie się w inne zagadnienia, lub zmiany wspomnień

  2. Przepisanie symptomu (interwencja paradoksalna) – o określonej porze, według scenariusza, lub narzucenie powściągliwości

  3. Przepisanie aktów symbolicznych - w przypadku osób zachowujących się autodestrukcyjnie (bulimia, wyrywanie włosów itp.); może też być narzucenie metafory

  4. Przepisanie udawania symptomu

Podobne prace

Do góry