Ocena brak

Radykalizm ideowy Mikołaja Reja wyrażony w „Krótkiej rozprawie między trzema osobami: panem, wójtem i plebanem”

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Krytyka polskiego duchowieństwa.

a) lekceważenie obowiązków duszpasterskich(nieodprawianie mszy, przesuwanie ich na dogodną porę) ;

b) nieprzygotowanie się do kazań, lekceważenie wiernych ;

c) lekceważenie ewangelicznej skromności i prostoty (pogoń za przyjemnościami życiowymi, obżarstwo) ;

d) pogoń za własnym interesem, pazerność )zbieranie dziesięcin, odpustów) ;

e) dopuszczenie do profanacji świątyni „Kury wrzeszczą świnie kwiczą na ołtarzu jajca liczą”.

Krytyka polskiej szlachty ;

a) oczernianie innych (np.plebana) ;

b) wykorzystywanie urzędów państwowych dla własnych interesów i korzyści ;

c) nadmierne wykorzystywanie pańszczyzny.

Sytuacja chłopów „Ksiądz pana wini pan księdza a nam prostym zewsząd nędza”;

a) pozbawienie wszelkich praw obywatelskich przez pozostałe stany ;

b) obowiązek pańszczyzny i dziesięcin ;

c) krzywdzące nieludzkie traktowanie przez duchowieństwo i szlachtę.

Do góry