Ocena brak

Radar Dopplerowski

Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012

Efektem Dopplera nazywamy pozorną zmianę częstotliwości fali wysyłanej przez obiekt porusza­jący się względem obserwatora. Przykładowo, rejestrowany przez nas ton wydawanego przez pociąg sygnału dźwiękowego ^mienia się nagle, gdy ten przejeżdża obok i zaczyna się oddalać. Gdy pociąg zbliża się do nas, częstotliwość wysy­łanej przez niego fali dźwiękowej jest większa i wyższy jest ton, który słyszymy. Gdy pociąg nas mija, to emitowana przezeń fala dźwiękowa ma częstotliwość mniejszą i rejestrujemy ton niższy. Podobne zjawisko występuje również w przypad­ku fal elektromagnetycznych.
Także gdy fala radiowa odbija się od.ruchome-go obiektu, następuje zmiana jej częstotliwości. Pozwala to na łatwe rozróżnianie celów ruchomych i stacjonarnych. W większości radarowych syste­mów obrony powietrznej rejestrowane są wyłącz­nie obiekty ruchome, powodujące zmianę częstotli­wości fali radiowej. W ten sposób eliminowane są sygnały odbite od budynków i innych przeszkód terenowych, co znacznie upraszcza analizę obra­zu. W niektórych urządzeniach na podstawie zmian częstotliwości określana jest również prędkość obserwowanego obiektu.

Podobne prace

Do góry