Ocena brak

Rada Społeczno - Gospodarcza: skład i podstawowe funkcje

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

RADA GOSPODARCZO- SPOŁECZNA – składa się z 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata według klucza geograficznego (14 państw afrykańskich, 11 azjatyckich, 10 południowoamerykańskich, 13 wysoko uprzemysłowionych oraz 6 środkowo- i wschodnioeuropejskich), z tym że rokrocznie zmienia się 1/3 członków tzw. system rotacyjny.

Zakres działalności:

  • Nadzór nad realizacją specjalnych programów społecznych i gospodarczych ONZ oraz wyspecjalizowanych agend współzarządzanych przez RSG I ZO ONZ.

RGS podlega pięć stałych komisji gospodarczych, których zadaniem jest określanie podstawowych parametrów rozwojowych i ukierunkowywanie działania systemu ONZ w sferze gospodarczo-społecznej w poszczególnych regionach świata. RSG podlegają również tzw. komisje funkcjonalne m.in. Komisja ds. Stałego Rozwoju, Statystyczna, Ludnościowa, Rozwoju społecznego, Praw Człowieka, Praw Kobiet.

Podobne prace

Do góry