Ocena brak

Rada Nieustająca

Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012

 

Pierwszy rozbiór nie przesądził o losie Rzeczypospolitej. Państwo — choć okrojone o 1/3 obszaru i ponad 30% ludności — miało podstawy, aby samodzielnie istnieć. Król pojednał się z częścią konfederatów barskich, co zaowocowało uspokojeniem nastrojów.

Reformy sejmu rozbiorowego — powołanie Komisji Edukacji Narodowej (zobacz: Komisja Edukacji Narodowej) i Rady Nieustającej — stwarzały szanse oddziaływania na młode pokolenie i sprawniejszego kierowania państwem. Powoli ożywiała się gospodarka.

Rada Nieustająca miała kierować sprawami państwa między sejmami. Wybierano ją spośród senatorów i posłów. Jej członkowie zostali podzieleni na pięć departamentów o określonych zadaniach, odpowiadających mniej więcej współczesnym ministerstwom: spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, obrony narodowej, sprawiedliwości i finansów. Wbrew zamierzeniom pomysłodawców Rada podporządkowała sobie różne dziedziny życia politycznego w sposób bardziej skuteczny niż dotychczasowe urzędy.

Stała się, dzięki kompetentnym ludziom wprowadzonym do niej przez króla i mimo ich uległości wobec ambasadorów rosyjskich, sprawnym narzędziem władzy, ograniczającym jednocześnie działalność dotychczasowych ministrów — przeciwników politycznych monarchy.

Podobne prace

Do góry