Ocena brak

Rada Nieustająca

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Centralna instytucja administracyjna- Rada Nieustająca – miała pełnić funkcją rządu centralnego , ograniczając jednocześnie maksymalnie władzę królewską. Liczyła ona- oprócz króla-36 członków, tzw. Konsyliarzy , powoływanych co dwa lata przez sejm (w połowie przez senat, w połowie przez izbę poselską ). Spośród posłów powoływany był marszałek Rady . oprócz zebrań plenarnych , Rada Nieustająca prowadziła prace w pięciu departamentach :

a)Interesów Cudzoziemskich – z królem jako przewodniczącym, w składzie 4 członków

b)Policji, czyli Dobrego Porządku –nadzór administracyjny nad miastami królewskimi

c)Wojskowym-przejął on także funkcję zlikwidowanych w 1776 roku komisji wojskowych -  koronnej i litewskiej

d)Sprawiedliwości

e)Skarbowym

Z wyjątkiem pierwszego , pozostałe departamenty liczyły po ośmiu członków. Na ich czele stali  odpowiedni ministrowie , jedynie Departament Sprawiedliwości – z braku ministra- kierował jeden z konsyliarzy.Do Rady należało: kierownictwo i nadzór nad administracją w państwie, inicjatywy ustawodawcze, kontrola urzędów centralnych, a od 1776 roku także interpretacja obowiązującego prawa.

Wprowadzono stałe pensje dla członków Rady Nieustającej  ”. Bezpośrednio związany z działalnością administracyjną był Departament Policji Rady Nieustającej , którego zakres kompetencji został jednak określony bardzo wąsko i ograniczał się do kontroli Komisji Marszałków Obojga Narodów , wprowadzonej w 1776 roku w miejsce dawnej jurysdykcji marszałkowskiej . Dopiero uchwalona w tym samym roku ustawa rozszerza znacznie władzę  tego departamentu. Z uwagi na rosnącą niepopularność Rady Nieustającej doszło do jej obalenia na początku Sejmu Czteroletniego w 1789 roku.

Podobne prace

Do góry